WIM HOF METODEN

På denna sida hittar du  en summerad beskrivning av Wim Hof metoden och dess tre pelare, effekterna och hälsofördelarna och axplock av studierna bakom.

Läs mer på WimHofMethod.com -> Utförligt info. om metoden och forskningen bakom.

Läs mer om de olika WHM aktiviteter, events och kurser som jag erbjuder

Förverkliga din fulla potential

Wim Hof metoden kan definieras av sin enkelhet, att den är enkel att tillämpa, och dess starka vetenskapliga grund. Ett praktiskt sätt att bli gladare, starkare och hälsosam.


Hur vi andas både avspeglar, samt påverkar hela vårt humör och mående. Med Wim Hof metodens potenta andningsövningar kan vi förändra kroppens biokemi och reglera både hormonnivåer, energi, stressnivåer och hela ert sinnestillstånd. Kombinerat med köldexponering och rätt mindset/attityd frigör du en rad kraftfulla hälsofördelar som inkluderar ett starkare immunförsvar, minskad inflammation och ökad prestationsförmåga. 

Wim Hof

Förbättra din hälsa, stresstålighet och energi

..eller som Wim bekriver metodens effekt på enklaste vis: Bli stark, lycklig och hälsosam 

En dedikerad, kontinuerlig träning som inkluderar andningsmetoden och kylexponering hjälper dig att åstadkomma  rad fördelar, inklusive:


  • Minskade stressnivåer
  • Ökad energi
  • Bättre sömn
  • Ökat fokus och beslutsamhet
  • Ökad viljestyrka och fokus
  • Starkare immunförsvar

Kombinationen av specifik andningsträning, att utsätta sig för kyla och att ha rätt mindset och visualisera är också kopplad till att minska symtom på sjukdomar som reumatoid artrit, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, astma, sarkoidos, vaskulit och flera autoimmuna sjukdomar.

Wim Hof metodens tre pelare

Med tiden har vårt förhållande till världen vi lever i förändrats. Vår moderna livsstil har kopplat bort oss mycket ifrån den naturliga miljön och naturens påfrestningar som tränat oss och gjort oss väl. På grund av denna frånkoppling triggas inte längre våra urgamla överlevnadsmekanismer och vi har tappat kontakten med vår inre kraft. Genom årtionden av självutforskning och banbrytande vetenskapliga studier har Wim skapat ett enkelt, effektivt sätt att stimulera dessa djupa fysiologiska processer och förverkliga vår fulla potential. Wim Hof-metoden handlar om att återknyta oss – till oss själva, till andra och till naturen. Det sker genom samverkan av tre kraftfulla pelare som metoden vilar på.


Andningen


Den första pelaren i Wim Hof-metoden är andning. Vi andas ständigt, mellan 20.000-25.000 gånger per dygn, men vi är för det mesta helt  omedvetna om dess enorma potential att helt förändra ditt tillstånd. Förhöjda syrenivåer har en uppsjö av potentiella fördelar, och den specialiserade andningstekniken i Wim Hof-metoden framkallar samtliga: mer energi, minskade stressnivåer och ett förstärkt immunsvar som snabbt hanterar patogener i din kropp.


Utforska mer
(tar dig till wimhofmethod.com)

Köldexponering


Kylan är din varma vän och en av de tre pelarna i Wim Hof-metoden. Korrekt exponering för kyla startar en kaskad av hälsofördelar, inklusive minskad inflammation som underlättar ett stärkt immunförsvar, ansamling av, och aktivering av brun fettvävnad och resulterande fettförlust,  balanserade hormonnivåer, förbättrad sömnkvalitet, kraftfull dopaminkick och produktion av endorfiner – känslan av bra kemikalier i hjärnan som naturligt höjer ditt humör.


Utforska mer

(tar dig till wimhofmethod.com)

Attityd/engagemang 


Den tredje pelaren i Wim Hof-metoden är grunden för de andra två: både exponering för kyla och medveten andning kräver tålamod och engagemang eller rätt attityd för att kunna bemästras fullt ut. Mentalt rustad med såväl fokus och beslutsamhet är du redo att utforska och så småningom bemästra din egen kropp och själ.


Utforska mer

(tar dig till wimhofmethod.com)

VAD WIM HOF ÄR KAPABEL TILL ANSÅGS LÄNGE SOM VETENSKAPLIGT OMÖJLIGT.


VAD SÄGER FORSKNINGEN
OM WIM HOF-METODEN?

Genom sina enorma bedrifter vilket inkluderar 26 världsrekord har Wim Hof numera uppmärksammats av läkar- och
vetenskapliga samfundet. Genom att bedriva olika studier har det gjort betydande språng i vår förståelse av vad Wim Hof-metoden gör på ett fysiologisk plan. Det arbetas fortsatt kontinuerligt med forskningsinstitutioner över hela världen för att utforska nya och spännande potentiella tillämpningar.

Första vetenskapliga studien genomfördes på Radboud Universitetet 2011 och då satte det fart på riktigt. Studien visade att Wim genom att använda sin metod frivilligt kunde påverka sitt autonoma nervsystem - något som fram tills dess ansågs omöjligt. Detta var givetvis fullständigt banbrytande och publicerades i en rad olika vetenskapliga publikationer såsom PNAS och tidskriften Nature 

Detta tog bort spekulation och gav metoden trovärdighet.

Läs mer på https://www.wimhofmethod.com/science (nytt fönster) för att fördjupa dig i såväl genomförd forskning och pågående studier

Ett urval från genomförda studier och dess mest intresseväckande fynden  

Testgrupp injicerad med endotoxin, Radboud University - 2014 


Första banbrytande studien på Wim från 2011 reproducerades med testgrupp samt kontrolgrupp.


Visar metoden kan kontrollera sitt sympatiska nervsystem och immunsvar


Anti-inflammatoriska markörer i blodet ökade med 200%


Inflammatoriska markörer i blodet halverades


Potentiellt viktiga konsekvenser för "tillstånd associerade med överdriven eller kronisk inflammation, särskilt autoimmuna sjukdomar.

Hur aktiveras hjärnan annorlunda vid kyla med WHM, Wayne State University - 2018


Studien även känd som "Brain Over Body"syftade Syftet till att förstå hjärnans funktion som gör att Wim tål extrem kyla. Wim lades i en speciell temperaturkontrollerad dräkt och placerades i både en fMRI magnetröntgen för hjärnan och en PET-skanner för kroppen.


Resultaten visade till skillnad från utan wim hof metoden, en  aktivering av områden i hjärnan som är förknippade med smärtdämpning, självreflektion och välbefinnande, i synnerhet det periakveduktala grå området (PAG)

Fallstudie för  kronisk ledinflammation/ artrit.  Amsterdam Medical Centre- 2019


Studiens påvisa säkerhet att praktisera metoden för denna grupp patienter


signifikant minskning av de inflammatoriska markörerna för ESR- och CRP-nivåer

vilka är validerade biomarkörer för sjukdomsaktivitet.


En rad olika mått på sjukdomsaktivitet och livskvalitet förbättras efter interventionen.


Resultaten tyder på att metoden inte bara gör det möjligt för friska individer att frivilligt initiera immunsvaret vid akut inflammation utan även vid kronisk inflammation relaterad till autoimmuna inflammatoriska tillstånd.
Nyfiken att veta mer från mig? Kanske ett inspirerande föredrag/ workshop för kontoret eller föreningen? Hör av er så berättar jag mer.